Våldsbejakande extremistmiljö

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) utgår från en kriminalpolitisk utgångspunkt och följer Säkerhetspolisens definition av de olika våldsbejakande extremistmiljöerna. Säkerhetspolisen (2019) följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige: den autonoma miljön, vit makt-miljön och den våldsbejakande islamistiska miljön.

En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019, s. 60).

Källa: Säkerhetspolisen (2019). Årsbok 2018. Stockholm: Säkerhetspolisen.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-04