Almedalsveckan

2018-07-01

Under Almedalsveckan arrangerar CVE två seminarier om hur vi kan förebygga våldsbejakande extremism.

Rättsväsendets dag: Hur förebygger Sverige våldsbejakande extremism och terrorism? Vad krävs?

3/7 2018 13:45 - 14:15

Hamnplan, H205

Hur ska CVE, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten arbeta för att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och terrorism? Vad krävs på kort och lång sikt i de respektive rollerna? Programpunkten ingår i Rättsväsendets dag.

Sedan den 1 januari 2018 har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) inrättats permanent vid Brå. Tidigare hade Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism i uppdrag att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. CVE ska ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter.

Medverkande:
Erik Wennerström, generaldirektör, Brottsförebyggande rådet
Anna Lekvall, tf chef, Center mot våldsbejakande extremism
Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten
Klas Friberg, chef, Säkerhetspolisen
Marianne Rundström, moderator
Staffan Dopping, moderator

Almedalens kalendarium

Våldsbejakande extremism – hur förebygger vi och vilka är utmaningarna? Vad kan vi lära av Danmark?

4/7 2018 15:45 - 16:45

Lokal D24, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Vilka är utmaningarna i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism? Vad behövs på lokal nivå? Vilken är kommunernas roll och vilket stöd ger nya Center mot våldsbejakande extremism (CVE)? Vad kan vi lära av det danska centret?

Medverkande:

Anna Lekvall, Tf Chef, Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Brå
Karin Ingemann, Chef, Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, Danmark
Greta Berg, Expert, SKL
Marcus Hjelm, Samordnare mot våldsbejakande extremism, Borlänge kommun
Magnus Ranstorp, Docent och terrorismforskare, Försvarshögskolan/CATS
Willy Silberstein, Moderator

Kontaktperson: Helena C. Györki, Brottsförebyggande rådet, 0734-124210, press@cve.se

 
Almedalens kalendarium

Se samtliga seminarier arrangerade av Brottsförebyggande rådet på Brå medverkar i Almedalen

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-19