Uppdrag om skolväsendet och våldsbejakande extremism

2018-10-16

Skolverket har lämnat en rapport till regeringen om skolans roll i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Skolverket har fått i uppdrag att utreda vilken roll utbildningen inom skolväsendet har i arbetet mot våldsbejakande extremism enligt gällande rätt. Nu redovisar man den första delen av regeringsuppdraget.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Bra utbildning i en trygg skola som arbetar med skolans demokratiska uppdrag kan förebygga att unga dras till våldsbejakande extremism.
  • Om skolan befarar att elever befinner sig i en våldsbejakande extremistmiljö ska skolan alltid göra en anmälan till socialtjänsten.

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-16