Råd vid lokaluthyrning 

       

2018-12-04

SKL har gett ut en skrift om demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler.

De flesta kommuner upplåter emellanåt lokaler som idrottsanläggningar och skolor för olika sammankomster, då de annars hade stått tomma under exempelvis kvällar och helger. Men måste en kommun upplåta lokaler till alla som vill hyra eller finns det utrymme att säga nej till vissa? Kan man ställa krav på värderingar hos den som hyr eller använder lokalen?

Skriften är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med stöd av Center mot våldsbejakande extremism (CVE), för att reda ut begreppen och beskriva de förutsättningar och principer som gäller enligt lag, vid uthyrning och upplåtelse av kommunala lokaler.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-04