Organisation

Center mot våldsbejakande extremism är inrättat vid Brottsförebyggande rådet och leds av en chef som anställs av regeringen.

På centret arbetar personer med olika uppgifter, däribland:

  • Forskningsledare, som bland annat omsätter forskning till metodstöd utvecklat för att möta lokala behov samt arbetar med omvärldsbevakning och forskningssamverkan.
  • Utbildningsledare, som skapar och utvecklar utbildningsmaterial och arbetar med processledning och kunskapsspridning.
  • Handläggare/rådgivare, som ger stöd och råd till lokala aktörer, utvecklar process- och metodstöd samt arbetar med samordning på nationell, regional och lokal nivå.

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-20