Verksamhet

Center mot våldsbejakande extremism startade sin verksamhet den 1 januari 2018. Sedan dess CVE:s medarbetare besökt områden i Sverige som har utmaningar kopplat till våldsbejakande extremism.

Att via nätverksmöten och workshops träffa yrkesverksamma har också varit en viktig del av uppstartsprocessen. Vi har genom dessa aktiviteter kartlagt målgruppernas behov. Att se över vilka insatser som behöver prioriteras vad gäller exempelvis stöd- och kunskapsmaterial hos yrkesverksamma har också varit en del av uppstartsprocessen.

Centret för en kontinuerlig dialog med nationella och regionala aktörer för att identifiera hur en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet kan stärkas.

I april 2018 startade CVE:s stödfunktion. Du kan läsa mer om CVE:s stödfunktion här.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-03