Stöd

För yrkesverksamma

Centrets stödfunktion
Arbetar du mot våldsbejakande extremism och behöver stöd i din yrkesroll? Linjen finns för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290.
Läs mer om CVE:s stödtelefon här.

Kommunens samordnare/kontaktperson
Kommunerna har lokala samordnare eller kontaktpersoner som du kan vända dig till.
Kontaktuppgifter finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.

 
För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö – och för anhöriga

Socialtjänsten i din kommun
Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för råd, stöd och hjälp.
Kontaktuppgifter finns på Sveriges Kommuner och Landstings webbplats.

Civilsamhällesaktörer på nationell nivå

Exit
Exit på Fryshuset är en verksamhet där du som aktiv i nationella rörelser kan få hjälp att lämna dessa. Även anhöriga kan få hjälp hos Exit. Läs mer på Fryshuset webbplats.

Hjälpkällan
Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga. Läs mer på Hjälpkällans webbplats.

IKOS
IKOS hjälper personer som vill lämna våldsbejakande miljöer och även personer som funderar på att närma sig en våldsbejakande miljö samt anhöriga.
För kontakt och mer information ring 076-948 63 64.

 

Har du misstankar om brott?

Polisen
Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.
Läs mer på Polisens webbplats.

 

 

Det finns fler offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer som erbjuder hjälp, inte minst på regional och lokal nivå. Kontakta din kommunala samordnare/kontaktperson, socialtjänst eller oss på CVE för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-03