Menu

Stöd

Illustration, ett par går tillsammans, en person pratar i mobil, två sitter vid ett bord, närbild på hand med mobil

För yrkesverksamma

Centrets stödfunktion

Behöver du stöd i din yrkesroll i frågor som rör våldsbejakande extremism? Linjen finns för yrkesverksamma som dels behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, dels behöver råd om sådant de möter i sin yrkesroll och som skulle kunna vara våldsbejakande extremism.

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290. Läs mer om CVE:s stödtelefon här.

Kommunens samordnare/kontaktperson
Kommunerna har lokala samordnare eller kontaktpersoner i frågor som rör våldsbejakande extremism som du kan vända dig till.

Kontaktuppgifter finns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats.

 
För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö – och för anhöriga

Socialtjänsten i din kommun
Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun för råd, stöd och hjälp.

Kontaktuppgifter finns på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering
Orostelefonen är en anonym och nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en en miljö du vill lämna.

Kontaktuppgifter finns på Rädda Barnens webbplats.

EXIT
EXIT på Fryhuset finns till för dig som är aktiv i extremgrupper och vill få hjälp med att lämna dessa . EXIT stöttar även dig som är anhörig till någon som befinner sig i en våldsbejakande miljö och utbildar yrkesverksamma som kommer i kontakt med målgruppen.

Läs mer på Fryshuset webbplats.


Civilsamhällesaktörer på nationell nivå

Hjälpkällan
Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd till anhöriga.

Läs mer på Hjälpkällans webbplats.

IKOS
IKOS hjälper personer som vill lämna våldsbejakande miljöer och även personer som funderar på att närma sig en våldsbejakande miljö samt anhöriga.

Läs mer på IKOS webbplats.


Har du misstankar om brott?

Polisen
Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.

Läs mer på Polisens webbplats.

  

Det finns fler offentliga aktörer och civilsamhällesorganisationer som erbjuder hjälp, inte minst på regional och lokal nivå. Kontakta din kommunala samordnare/kontaktperson, socialtjänst eller oss på CVE för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-03