Anmälan till grundutbildning i traumamedveten omsorg (TMO) i Stockholm

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och Rädda barnen bjuder in till grundutbildning i traumamedveten omsorg (TMO) i Stockholm.


Datum:
13-14 november
Tid dag 1: 10.00–16.00
Tid dag 2: 9.00 - 15.30

Plats: Zinkensdamm konferens (på söder), Zinkens väg 20, Stockholm.

Grundutbildningen i TMO riktar sig till dig som arbetar som skolledare, verksamhetschef eller gruppledare inom förskolan eller skolan i en kommun som har tagit emot eller eventuellt kommer att ta emot barn som har vistats i områden som tidigare kontrollerades av Islamiska staten.

Antalet platser är begränsat till 35 per utbildningstillfälle. Vi erbjuder cirka två platser per kommun. CVE reserverar sig för att bestämma fördelningen av platser vid behov. Utbildningen är kostnadsfri och det ingår fika och lunch. Resor och eventuellt boende betalar deltagarna själva.

Läs mer om Traumamedveten omsorg

Kontakt vid frågor:
joakim.scheele@cve.se
073-412 42 14Sidan senast uppdaterad: 2019-10-24