Stödtelefon

Stödtelefon

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

CVE:s stödtelefon för yrkesverksamma

Telefon: 08-527 44 290

Öppettider: Måndag-fredag 09.00-15.00 (helgfria vardagar)

Frågor och svar om CVE:s stödfunktion

 • Vad är CVE:s stödfunktion?
  Stödfunktionen består av två delar. Den första delen är en stödtelefon för yrkesverksamma, som är en ingång till Centrets rådgivning och stödfunktion. Den andra delen består av stöd till kommuner i syfte att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism lokalt. Centret kan till exempel ge handledning och stöd till kommuner för att hjälpa dem komma vidare i det förebyggande arbetet på lokal nivå. I dessa fall gör CVE även kommunbesök.
 • Hur kommer jag i kontakt med CVE:s stödfunktion?
  Centrets stödfunktion nås på telefonnummer 08-527 44 290 och är öppen klockan 9-15 på helgfria vardagar.
 • Vilka är det som kan ringa för att få stöd?
  Stödfunktionen är till för yrkesverksamma personer, som arbetar i kommuner och myndigheter på lokal nivå.
 • Vem får man prata med när man ringer?
  Man får prata med någon av experterna som arbetar vid Center mot våldsbejakande extremism. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt från polisen, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, socialtjänsten, kommunal verksamhet, utbildnings- och skolverksamhet, trossamfund och civilsamhällets organisationer.
 • Vilka slags frågor får ni?
  Det är förstås olika från fall till fall. Men under 2018 var de vanligaste yrkeskategorierna personal i skolan och socialtjänsten. Ofta rör det frågor om den oro de har för en person är uttryck för våldsbejakande extremism eller om det handlar om annan problematik. Det är också vanligt med frågor om bemötande och när det ska göras en anmälan om oro för barn till socialtjänsten.
 • Vad händer när man ringer? Hur följer ni upp?
  När vi får ett samtal till stödtelefonen tar vi tillbaka det till vårt stödteam som består av rådgivare med bred erfarenhet från olika myndigheter. Därefter ringer vi tillbaka med en samlad återkoppling till den yrkesverksamma.
  Det är viktigt att tydliggöra att CVE inte tar över andra myndigheters eller kommuners ansvar.
 • Vilken typ av stöd kan man få som kommun?
  Det kan vara frågor om hur arbetet kan organiseras, utifrån de specifika förutsättningar som finns i kommunen. Vilka aktörer som behöver finnas med i arbetet. Hjälp med hur kommunen tar fram en lägesbild och vilket kunskapsbehov som finns i kommunen. I dessa frågor träffar vi kommunen och ger stöd i dialog med kommunen.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-23